Aktualności

12/12/2019

SIGMA S.A. otrzymała grant na transfer technologii

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę o powierzenie grantu na transfer technologii.

Grant dla firmy Sigma S.A.SIGMA S.A. zakupiła od firmy Mat Usługi Informatyczne Sp. z o.o. Sp. k. technologię Autodesk: zintegrowane narzędzia CAD/CAM/CAE/PDM. Zestaw narzędzi pozwoli na pełną analizę inżynierską, wykonanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji techniczno – ruchowej. Unikalne zestawienie oprogramowania i połączenie w zestawie różnych technologii pozwala na sprawne stworzenie wirtualnego bliźniaka dowolnego urządzenia mechanicznego z zapisem technologii jego wykonania zarówno w technice obróbki ubytkowej jak i addytywnej. Powstała w ten sposób unikalna baza danych inżynierskich jest sprawnie zarządzana i pozwala na uzyskanie w dowolnym momencie dowolnych informacji o wirtualnym obiekcie.
Umowę podpisał Pan Krzysztof Lisiecki – V-ce-Prezes Zarządu

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI