Zarząd

Paweł Hajduk

Paweł HajdukPrezes Zarządu

 Krzysztof Lisiecki

Krzysztof Lisiecki

V-ce Prezes Zarządu

 Wojciech Hajduk

             Wojciech Hajduk

            V-ce Prezes Zarządu 

Dariusz Dudziński

Dariusz Dudziński

V-ce Prezes Zarządu 

Jan Hajduk

Jan Hajduk

Założyciel firmy, Prokurent

 

VI Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

KRS: 0000028577  NIP: 713-10-45-797  REGON: 430682044

Kapitał zakładowy: 504 000,00 zł