O firmie

Nasza firma, utworzona 17 maja 1996 r., od początku swej działalności  realizuje hasło „SYSTEMOWE WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ”, które postrzegamy jako wprowadzanie unikalnych i nowatorskich rozwiązań do ogólnie rozumianej techniki.

Nasze kierunki rozwoju to pionierskie rozwiązania z zakresu: Górnictwa, Energetyki, Ochrony Środowiska, Transportu Bliskiego, Automatyki i Robotyki oraz innych dziedzin techniki. W swoich projektach dbamy o to, by realizowane przez nas przedsięwzięcia trafiały w rosnące potrzeby przemysłu.

Do głównych  zadań  przez nas realizowanych należą:

  • prowadzenie prac projektowych,
  • prowadzenie prac badawczych,
  • prowadzenie prac rozwojowych,
  • poszukiwanie nowości w technice i technologii światowej,
  • śledzenie głównych trendów rozwojowych,
  • wyszukiwanie nowych wyzwań oraz szans w technice, wynikających np. ze zmian prawa oraz zmian możliwości

Ukoronowaniem naszych wysiłków jest uzyskanie na mocy decyzji Ministra Gospodarki statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego. Status ten z jednej strony podkreśla nasze dotychczasowe osiągnięcia, z drugiej zaś motywuje nas do podejmowania jeszcze większych wysiłków w prowadzeniu działalności innowacyjnej w przyszłości.

Zadaniem Centrum Badawczo – Rozwojowego SIGMA S.A. jest oferowanie swoich usług w zakresie wykonywania innowacyjnych projektów, proponowania rozwojowych rozwiązań technicznych i technologicznych, jak również prowadzenie komercyjnej działalności laboratoryjnej. Śledząc główne trendy i nowości na rynku globalnym, spółka uczestniczy w wielu przełomowych przedsięwzięciach.

Inwestycja w kadry, poprzez zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych pracowników, otwartych na nowe wyzwania, ciągłe podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności, współpraca z uczelniami, instytucjami naukowymi i jednostkami samorządowymi oraz wypracowanie innowacyjnego myślenia, umożliwiają firmie SIGMA S.A. podejmowanie i realizację tematów ambitnych i nowatorskich.

Centrum realizuje kompleksowe rozwiązywanie problemów technicznych od koncepcji wstępnych, poprzez projektowanie, wykonanie prototypu, aż do przeprowadzenia badań w momencie uruchomienia urządzenia. Gwarantuje również skuteczność wdrażanych udoskonaleń oraz krótki czas realizacji zleconego zadania.

Firma SIGMA S.A. oprócz prowadzenia działań w celu zwiększenia wartości swoich akcji bierze również udział w akcjach społecznych, m.in. współuczestniczy w kształceniu przyszłej kadry inżynieryjno – technicznej poprzez program praktyk studenckich.

Zatem nasz potencjał i odwaga w rozwiązywaniu zagadnień technicznych daje nam podstawę do tego, aby zwrócić się do Państwa z ofertą współpracy. Nasze zaplecze inżynierskie oraz możliwości prowadzenia badań są gwarancją osiągnięcia wspólnego sukcesu.