Biogazownia - PIŻMAK

Minibiogazownia mobilna - PIŻMAK stanowi innowacyjną instalację do odzysk energii zawartej w odpadach organicznych przy jednoczesnej ich dezaktywacji biologicznej.

Zastosowanie Minibiogazowni mobilnej pozwala odzyskać zasoby energii dzięki przeprowadzeniu fermentacji frakcji organicznej w warunkach beztlenowych. Wynikiem fermentacji jest biogaz, który może być spalany w koogeneratorach wytwarzających energię elektryczną oraz cieplną. Energia elektryczna może być spożytkowana na zasilanie działających urządzeń w zakładzie a energia cieplna wykorzystana do wspomagania procesu produkcyjnego danego przedsiębiorstwa.

Dane techniczne

Ładowność komory fermentacyjnej: W = 8 Mg
Uzysk Biogazu z procesu: V = 1200  m3
Moc zainstalowanych urządzeń: P ~ 25 kW
Analiza składu chemicznego biogazu: CH4, CO2, H2S, CO
Temperatura pracy instalacji: - 30oC  do + 40oC