Linia do rozdrabniania biomasy-ŻURAW

Linia do podawania biomasy-ŻURAW przeznaczona jest do transportu i rozdrabniania biomasy. Dzięki odpowiedniemu zestawieniu elementów, linia rozdrabniania biomasy pozwala na rozdrobnienie komponentów i dostarczenie ich do zasobnika, z którego przemieszane z węglem transportowane są do palenisk kotłów.

Pierwszym elementem linii jest przenośnik taśmowo-łańcuchowy, który służy do transportu kostek słomy i palet drewnianych w kierunku rozdrabniarki. Po rozdrobnieniu biomasy transportowana jest ona przez przenośnik łopatkowy do zasypu, gdzie razem z węglem przemieszana jest ciągiem technologicznym do zasobnika nad paleniskiem kotła. Linia posiada również instalację odpylającą oraz zabudowaną szafkę sterowniczą do regulacji zadawanej ilości biomasy.

Opcjonalnie pierwszym elementem linii może być zainstalowana rozwijarka bel przeznaczona do mechanicznego rozwijania sprasowanych bel okrągłych słomy i mozgi. Za pomocą zgrzebeł rozwijarki następuje odwijanie warstw beli, które trafiają na przenośnik taśmowo-łańcuchowy i transportowane są  w kierunku rozdrabniarki.

 

Charakterystyka linii do podawania biomasy do współspalania -ŻURAW:

Rodzaj rozdrabnianej biomasy: słoma, mozga, fragmenty drewnianych palet transportowych pozbawionych wszelkich metalowych elementów, wierzba energetyczna.

Wydajność linii: 1,2 t/h
Zainstalowana moc: 92 kW
Prędkość przenośnika taśmowo-łańcuchowego 0,013-0,05 m/s
Szerokość taśmy przenośnika taśmowo-łańcuchowego: 1400 mm
Prędkość przenośnika łopatkowego: 0,27 m/s