Dla pracodawcy

Czym są manipulatory przemysłowe?

Manipulatory przemysłowe, to manualnie sterowane urządzenia, posiadające kilka wzajemnie połączonych i przemieszczających się elementów (członów, ramion, siłowników, chwytaków, itp.). Przeważnie, mają za zadanie wspomóc precyzyjnie przetransportować obiekt, przy użyciu znikomej siły operatora z punktu A do punktu B. Co ważne - manipulatory nie są robotami.

 

 

 W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.: DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650, ze zm.) – w § 39, dotyczącym ryzyka zawodowego, jest zapis mówiący jednoznacznie o ergonomii: dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, w szczególności przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn i innych urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy, a także metod produkcji i pracy – z uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, oraz ograniczenia negatywnego wpływu takiej pracy na zdrowie pracowników. Gdzie:

 1. Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych nie może przekraczać:

 •     dla kobiet – 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej,
 •    dla mężczyzn – 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej

2. Masa przedmiotów podnoszonych na wysokość powyżej obręczy barkowej nie może przekraczać:

 •   dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 14 kg przy pracy dorywczej,
 •   dla mężczyzn – 21 kg przy pracy stałej oraz 35 kg przy pracy dorywczej

3. Przy zespołowym ręcznym przemieszczaniu przedmiotów dopuszczalne jest

przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m oraz masa przekracza:

 •  30 kg dla mężczyzn
 •  20 kg dla kobiet,

pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nieprzekraczająca:

 •   przy pracy stałej – 25 kg dla mężczyzn i 10 kg dla kobiet,
 •   przy pracy dorywczej – 42 kg dla mężczyzn i 17 kg dla kobiet

Podstawowym zadaniem manipulatora jest wspomaganie pracownika oraz podniesienie wydajności na stanowisku pracy. Urządzenie ma ułatwić pracę, oszczędzić czas, liczbę pracowników niezbędnych do wykonania czynności, a także, co jest najważniejsze, ochronić operatora przed urazami kręgosłupa, mięśni czy kończyn . Zwolnienia lekarskie i długa rehabilitacja pracowników, powoduje zmniejszenie wydajności. A czasami prowadzi nawet do krótko lub długotrwałych przestojów w procesie produkcji. 

 Sprawdź gdzie zwiększyć efektywność pracy. Przeprowadź lub zleć audyt wewnętrzny. Stosując manipulatory zmniejszamy to ryzyko

 Pozostaw dźwiganie manipulatorom Sigmy.

Co nas wyróżnia? –

 Jakość

 

 • Stosujemy najwyższej klasy podzespoły do systemów automatycznych i pneumatycznych, m.in. firmy FESTO ( lidera innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie automatyki przemysłowej). 

Posiadamy:

 • własne biuro konstrukcyjno-technologiczne, 
 • nowoczesny i rozbudowany park maszynowy, 
 • wysoce wykwalifikowaną kadrę, 
 • Ściśle współpracujemy z jednostkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami wyższymi.

 Powyższe oraz wieloletnie doświadczenie umożliwia nam realizację nowatorskich rozwiązań, każdorazowo dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów.