Informacje o wsparciu finansowym w ramach obowiązującej od 1 kwietnia tarczy antykryzysowej, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa w Polsce